Aktualne projekty:

NR1

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie centrum B+R w firmie Madonis mającego na celu opracowywanie innowacyjnych preparatów z zakresu przemysłu chemicznego i kosmetycznego”, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na: inkubator laboratoryjny z wymuszonym chłodzeniem o pojemności 100-120 l.


Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 1 / Madonis / 2016

Madonis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu ofertowym nr 1/Madonis/2016. W związku z powyższym przekazujemy Państwu odpowiedź na otrzymane zapytanie:


Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu ofertowym inkubator w wersji ze sterownikiem z automatycznym sterowaniem prędkością wentylatora, klapy spalin, pozycji powietrza bez udziału użytkownika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach przedmiotu zamówienia inkubator w wersji ze sterownikiem z automatycznym sterowaniem prędkością wentylatora, klapy spalin, pozycji powietrza bez udziału użytkownika.”


NR2

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie gamy produktów opartych o naturalne substancje aktywne o działaniu prozdrowotnym, wpływające na skórę, włosy i paznokcie”, zapraszamy Państwa do złożenia oferty. Przedmiotem zapytania ofertowego jest oferta na usługę badawczo-rozwojową polegającą na opracowaniu linii produktowej, bazującej na naturalnej substancji aktywnej o działaniu pro-zdrowotnym.


-------------------------


Archiwum:

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. "Utworzenie centrum B+R w firmie Madonis mającego na celu opracowywanie innowacyjnych preparatów z zakresu przemysłu chemicznego i kosmetycznego", zapraszamy Państwa do złożenia oferty na: inkubator laboratoryjny z wymuszonym chłodzeniem o pojemności 100-120 l.


Dane kontaktowe:

Mesznary 2, 98-400 Wieruszów,

tel. +48 62 78 32 000, fax +48 62 78 44 445

e-mail: madonis@madonis.pl

 

Dane rejestrowe:

MADONIS Sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000590524,

Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN

NIP: 997-01-53-559

REGON: 363182050